Psychotherapie

is in gesprek gaan.

In dialoog gaan we op zoek naar houvast

om de problemen die je ervaart, te begrijpen.


Luisteren naar jouw binnenwereld 

is ook stil staan bij herinneringen

bij je contacten met de mensen om je heen;

omdat daar even goed de wortels van je

problemen kunnen liggen.


Begrijpen, houvast voelen en regie nemen

over je leven versterkt je persoonlijk welzijn

en je veerkracht.